Ongedwongen geloven

Eigenwijs

EigenWijs is een liedbundel uit eigen beheer en wordt steeds uitgebreid. Deze bevat liederen uit verschillende bundels maar ook liederen die door de eigen predikanten zijn gemaakt en door de cantor-organist Marieke Stoel op muziek gezet.

Zij is opgeleid tot professioneel organist en kerkmusicus. Van de onderstreepte liederen uit Eigenwijs mogen de tekst en de muziek vrij gebruikt worden, maar met vermelding van tekstschrijver en componist. In dit te downloaden bestand vindt u een overzicht van alle liederen ingedeeld naar genre en verantwoording. Van sommige van deze liederen is een vrij te downloaden begeleiding te vinden op www.mariekestoel.nl


EigenWijs – Inhoudsopgave          

01 – Aan onszelf teruggegeven

02 – Als God ons thuis brengt

03 – Als wij weer het brood gaan breken

04 – De Geest van God waait als een wind

05 – De mensen van voorbij

06 – De vreugde voert ons naar dit huis

07 – Door U geheel en al gekend

08 – Een geloofsbelijdenis, gezongen en gesproken

09 – Eerbied voor alles wat ademt en leeft

10 – Gij die ver voor ons uit

11 – Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

12 – Hoor onze bede

13 – Hij ging van stad tot stad

14 – In een stad zo vol van mensen

15 – Jouw einde ligt in je begin besloten

16 – Kosmisch bidden

17 – Laat ons samen werken, bouwen

18 – Leven als geschenk aanvaarden

19 – Licht dat ons aanstoot

20 – Liefde doet ons mensen leven

21 – Liefde eenmaal uitgesproken

22 – Maaltijd van vreugde

23 – Mensen worden wij door liefde

24 – Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven

25 – Oude woorden, nieuwe woorden

26 – Uit vuur en ijzer

27 – Vanuit Uw barmhartigheid

28 – Verborgen in oude verhalen

29 – Verdriet leeft in ons hart

30 – Vol van verwachting

31 – Vrede voor jou, hierheen gekomen

32 – Wat vraagt de Heer nog meer

33 – Wees hier aanwezig God

34 – Wij gaan weer verder

35 – Wij moeten gaan

36 – Wij zoeken hier Uw aangezicht

37 – Zo vriendelijk en veilig als het licht

38 – Zolang wij ademhalen

39 – Zomaar een dak boven wat hoofden

40 – Bij Job

41 – Laat de woorden – melodie of zetting

42 – Ik zal er zijn voor jou

43 – Wij die met eigen ogen

44 – Mijn ogen zijn gevestigd

45 – Wij komen als geroepen

46 – Van ver, van oudsher aangereikt

47 – Vermoeden

48 – Wij hebben nog ver te gaan

49 – Tussen waken, tussen dromen

50 – Avondlied

51 – Goed bericht – Man van Nazareth

52 – Een lied voor de Kerst

53 – Evenwicht

54 – Licht van de wereld

55 – Antifonen

56 – Als, blaren gevallen

57 – In de harten van de mensen

58 – Gods Geest als levensadem

59 – Stem als een zee van mensen

60 – Uw woord omvat mijn leven

61 – Tijd van vloek en tijd van zegen

62 – Hoor, maar ik kan niet horen

63 – Voor mensen die naamloos

64 – Dag der dagen, als de tijden

65 – Licht in onze ogen

66 – Maak ons uw liefde, God

67 – Door de wereld gaat een woord

68 – Wonen overal nergens thuis

69 – Om adem

70 – Als alles duister is

71 – Dit ene weten wij

72 – Laudate omnes gentes

73 – Behoed en bewaar jij ons

74 – Een schoot van ontferming

75 – Boom geplant aan stromend water

76 – O Vader, ons in het verborgene nabij

77 – Jezus, diep in de woestijn

78 – Nu wij uiteengaan

79 – Om de mensen, om de dieren

80 – Psalmen in het donker

81 – Dit is een dag van zingen

82 – God schenk ons de kracht

83 – Wees de grond onder mijn voeten

84 – U zij de glorie

85 – In de veelheid van geluiden

86 – Om de mensen, godverlaten

87 – Ga dan op weg

88 – Bemoediging en groet

89 – Luister naar het oud verhaal

90 – Leef je verhaal

91 – Kom op adem

92 – Zij is een vrouw van naam in Israel

93 – Blijvende Nabije

94 – Tussen schaduw, tussen licht

95 – Vooraan

96 – De toekomst is al gaande

97 – Zij zit als een vogel

98 – God zal je hoeden

99 – Ik sta voor U in leegte en gemis

100 – Komen ooit voeten gevleugeld

101 – Gij die het sprakeloze bidden hoort

102 – Als alles stilte wordt

Wie zijn wij?

Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap. 

Meer informatie

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via houtrustkerk@gmail.com en laat gegevens achter hoe u benaderd wilt worden.

Agenda

Bekijk de agenda hier.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:30 in onze eigen kerk tenzij anders aangegeven in de agenda.

Meer informatie

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

ANBI VVP Den Haag

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken

RSIN: 002601977

Meer informatie