Ongedwongen geloven

ANBI Houtrustkerk Den Haag

Als u er over nadenkt om de Houtrustkerk geld te schenken, is het goed om te weten dat de Houtrustkerk een ANBI status heeft. U mag de schenking daarom aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapbelasting.

De Houtrustkerk hoeft op haar beurt geen schenk- of erfbelasting te betalen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester. U kunt ook naar de website van de belastingdienst gaan.


NaamVereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken
RSIN002601977
PostadresBeeklaan 535, 2562 BE Den Haag
BezoekadresHoutrustweg 1, 2566 HA Den Haag
DoelstellingDe Vereniging stelt zich ten doel de handhaving en versterking van de vrijzinnige geloofsbeleving in de Nederlandse Hervormde Kerk of haar rechtsopvolger, in het bijzonder binnen het ressort van de Hervormde gemeenten te ‘s-Gravenhage en omstreken.
BestuurDe bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering uit de leden der Vereniging. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerk.


Beleidsplan, jaarverslagen, staat van baten en lasten, begroting e.d. vindt u hieronder als download.

Klik hier voor de begroting van 2023

Klik hier voor het beleidsplan uit 2017

Klik hier voor de jaarrekening van 2022

Klik hier voor het secretarieel jaarverslag van 2022

Klik hier voor het secretarieel jaarverslag van 2021

Klik hier voor het secretarieel jaarverslag van 2020

Wie zijn wij?

Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap. 

Meer informatie

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via houtrustkerk@gmail.com en laat gegevens achter hoe u benaderd wilt worden.

Agenda

Bekijk de agenda hier.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:30 in onze eigen kerk tenzij anders aangegeven in de agenda.

Meer informatie

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

ANBI VVP Den Haag

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken

RSIN: 002601977

Meer informatie