Ongedwongen geloven

Organisatie

Landelijke VVP
VVP staat voor Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. De Houtrustkerk vertegenwoordigt de regio Den Haag binnen deze vrijzinnige vleugel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De landelijke vereniging heeft een website (vrijzinnig.nl) en een eigen blad (‘Vrijzinnig’) dat leden viermaal per jaar ontvangen.

Kerkenraad en bestuur
Kerkenraad en bestuur van de Houtrustkerk vergaderen elfmaal per jaar. De jaarvergadering vindt plaats in mei. Op deze vergadering worden het financiële en het algemene jaarverslag behandeld. In november of december vindt de begrotingsvergadering plaats. Meerdere ledenvergaderingen of gemeenteavonden zijn mogelijk op nader te bepalen data. Onder contact kunt u de personen vinden die in de kerkenraad en het bestuur zitten.

Vrijwilligers
Er zijn nog veel meer vrijwilligers werkzaam in onze kring. De kerk is immers een lichaam waarin mensen samen het hoofd, de handen en de voeten vormen. Wie actief mee wil doen kan zich opgeven. Er is van alles te doen: bestuurstaken, bezoekwerk, ontvangstcommissie, reproductie van liturgieën, publiciteit, verspreiding van folders, e.d. Voor meer informatie: Jette Bloemsma (070-3230687 of via de e-mail.

Predikant
De predikant van de Houtruskerk is Karl van Klaveren. Hij is onze voorganger sinds 2010 en vervult zijn taak met veel enthousiasme. Hij is ook werkzaam als vertaler (boeken op het gebied van theologie, filosofie en spiritualiteit). Eerder werd zijn rol vervuld door ds. Arne Jonges, die nu met emeritaat is.

ANBI Status
Als u er over nadenkt om de Houtrustkerk geld te schenken, is het goed om te weten dat de Houtrustkerk een ANBI status heeft. U mag de schenking daarom aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapbelasting. De Houtrustkerk hoeft op haar beurt geen schenk- of erfbelasting te betalen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester. U kunt ook naar de website van de belastingdienst gaan. Meer informatie over de ANBI-status van de Houtrustkerk.

Lid of vriend worden
Als u overweegt om lid of vriend te worden van de Houtrustkerk dan kunt u schrijven naar: houtrustkerk@gmail.com. U ontvangt dan maandelijks onze nieuwsbrief. Bij lidmaatschap steunt u ons met een jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage en wordt u uitgenodigd voor onze ledenvergaderingen, waarin u kunt meepraten en beslissen over bestuurlijke zaken. In dit seizoen speelt de discussie over de toekomst van de Houtrustkerk.

Wie zijn wij?

Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap. 

Meer informatie

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via houtrustkerk@gmail.com en laat gegevens achter hoe u benaderd wilt worden.

Agenda

Bekijk de agenda hier.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:30 in onze eigen kerk tenzij anders aangegeven in de agenda.

Meer informatie

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

ANBI VVP Den Haag

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken

RSIN: 002601977

Meer informatie