Ongedwongen geloven

Kring - Boven is onder ons

Nieuwe theologie na Kuitert – een leeskring:

In zijn boek Boven is onder ons, dat als ondertitel draagt Denken over God na God neemt hoogleraar vrijzinnige theologie Rick Benjamins de staat op van de (post)moderne theologie. In het boek bespreekt hij de mogelijkheden van een theologie ‘na Kuitert’. Kuitert geldt als de theoloog die afscheid nam van een God die bestaat als een wezen daarboven. Daarmee heeft het woord zijn betekenis echter nog niet verloren, want ook ‘na God’ wordt er nog ‘over God’ nagedacht, opmerkelijk genoeg ook onder filosofen. Dat gebeurt op heel verschillende manieren, die door Benjamins worden ingedeeld in een interpreterende, een kritische en een constructieve stroming. In deze leeskring willen we dit belangrijke boek lezen en bespreken. De deelnemers wordt gevraagd vooraf een aantal pagina’s van het boek te lezen. Er wordt vooraf steeds een samenvatting van de leesstof verstuurd aan een ieder die meedoet aan deze leeskring. De kring wordt begeleid door ds. Karl van Klaveren, theoloog en predikant, en dr. Eric Bolle, filosoof en germanist. Het is geen gemakkelijk boek, maar het doel is om met elkaar zaken op te helderen en door te dringen tot wat er wordt bedoeld. Vandaar ook de samenvattingen. Dit nieuwe boek van prof. dr. Rick Benjamins is uniek in Nederland omdat het nieuwe internationale ontwikkelingen in de vrijzinnige theologie in beeld brengt en ontsluit voor ons taalgebied.

Entree Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Locatie Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag
Datum en tijd Woensdag 20 september 2023 om 15:00 (p. 7-33)
Woensdag 18 oktober 2023 om 15:00 (p. 35-61)
Woensdag 22 november 2023 om 15:00 (p. 63-91)
Woensdag 13 december 2023 om 15:00 (p. 92-121)
Woensdag 17 januari 2024 om 15:00 (p. 123-159)
Woensdag 28 februari 2024 om 15:00 (p. 160-199)
Woensdag 20 maart 2024 om 15:00 (p. 200-230)
Woensdag 17 april 2024 om 15:00 (p. 230-253)
Woensdag 22 mei 2024 om 15:00 (p. 254-278)
Aanmelden ds. Karl van Klaveren (06-11041992)
Informatie ds. Karl van Klaveren (06-11041992)

Wie zijn wij?

Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap. 

Meer informatie

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via houtrustkerk@gmail.com en laat gegevens achter hoe u benaderd wilt worden.

Agenda

Bekijk de agenda hier.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:30 in onze eigen kerk tenzij anders aangegeven in de agenda.

Meer informatie

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

ANBI VVP Den Haag

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken

RSIN: 002601977

Meer informatie