Ongedwongen geloven

Heilige natuur – een gesprek over ecospiritualiteit:

Gedurende het grootste deel van de menselijke geschiedenis en in bijna alle culturen en religies van de wereld werd de natuur als heilig beschouwd. Men geloofde en ervoer ook dat God of de goden alom in de natuur aanwezig waren. De westerse mens scheidde God en de natuur en dat was het begin van de destructie van de natuur. In deze bijeenkomst presen-teert Anja Schaafsma het nieuwste boek van Karen Armstrong getiteld De heilige natuur. Daarbij beschrijft ze hoe de wereldreligies hun relatie met God en de natuur beleefden in mythen en rituelen. Het doel was mens en gemeenschap te transformeren en een innerlijke houding te ontwikkelen in de richting van dankbaarheid, compassie, opoffering en geweldloosheid. De vraag is hoe wij in onze tijd weer kunnen leren om anders te denken en te voelen over onze natuurlijke omgeving en hoe het erfgoed van de oude religies ons daarbij kan inspireren. Anja Schaafsma zal in haar presentatie ook ingaan op huidige globale bewegingen rond ecologiespiritualiteit. Na de presentatie is er genoeg ruimte voor het uitwisselen van onze indrukken en overwegingen. Deze presentatie vindt plaats in het kader van Vrijzinnige Zomerontmoetingen.

Entree Vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Locatie Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag
Datum en tijd Woensdag 3 juli 2024 om 14:00
Aanmelden Anja Schaafsma, schaafanja@gmail.com
Informatie Anja Schaafsma, schaafanja@gmail.com

Wie zijn wij?

Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap. 

Meer informatie

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via houtrustkerk@gmail.com en laat gegevens achter hoe u benaderd wilt worden.

Agenda

Bekijk de agenda hier.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:30 in onze eigen kerk tenzij anders aangegeven in de agenda.

Meer informatie

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

ANBI VVP Den Haag

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken

RSIN: 002601977

Meer informatie