Ongedwongen geloven

Belastingaangifte en giften

De meeste leden zullen wel weten dat kerkelijke giften in aanmerking komen als aftrekpost voor de belastingen, mits de gift een ANBI-instelling betreft. Zowel de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage (NL44 INGB 0000 101272) als de landelijke vereniging (NL39 INGB 0000 5078 89) zijn een ANBI-instelling. In deze tijd van het doen van belastingaangifte is het wellicht van belang dat nog eens te benadrukken. Zowel kerkelijke bijdragen als collectegelden, mits betaald via een één van bovengenoemde gironummers, komen in aanmerking om als gift te worden gezien. Wellicht een stimulans voor degenen die de diensten via de kerkomroep volgen om bij te dragen aan de collecten.

Wie zijn wij?

Het motto ongedwongen geloven geeft aan waar wij voor staan: geloven met een open en kritische houding geïnspireerd door de Joods-Christelijke traditie met oog voor kunst, filosofie en wetenschap. 

Meer informatie

Persoonlijk contact

Wilt u meer informatie over de Houtrustkerk, de nieuwsbrief of wilt u maandelijks op de hoogte worden gehouden van activiteiten bij de Houtrustkerk? Of wilt u contact met de predikant voor een goed gesprek? Neem dan contact op via houtrustkerk@gmail.com en laat gegevens achter hoe u benaderd wilt worden.

Agenda

Bekijk de agenda hier.

Kerkdiensten

Elke zondag om 10:30 in onze eigen kerk tenzij anders aangegeven in de agenda.

Meer informatie

Kerkomroep

Diensten via de kerkomroep kunt u terugkijken via deze link.

ANBI VVP Den Haag

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken

RSIN: 002601977

Meer informatie